Mình là Vương, một người chơi bài tứ sắc online lâu năm tại đây.

Blog cá nhân của mình là https://trumtusac.com/, nick name của mình là VuongTuSac.