Mình là trùm bài chắn, đang công tác tại trang đánh giá nhà cái uy tín này.

Blog cá nhân của mình là https://trumbaichan.com/, nick name của mình là TrumBaiChan.