Mình là trùm chơi mậu binh Linh Trần, rất vui khi cộng tác tại đây.

Blog cá nhân của mình là https://trummaubinh.com/, nick name của mình là LinhTran.